kao

Spremanje bilješki koje ste primili na Google Duo

Google Duo korisniku omogućuje ostavljanje glasovne ili video poruke prijatelju. Poruka se može gledati ili čuti bezbroj puta, ali samo 24 sata. Nakon toga sadržaj istječe i trajno se briše. Međutim, ako želite, možete spremiti poruku na telefon.

Pogledajte korak po korak kako preuzimati video ili audio poruke koje primate na Google Duo, a ilustracije su snimljene na Androidu, ali savjeti su također dobri za korisnike iPhone (iOS). Postupak je isti za video i audio zapise.

Saznajte kako spremiti bilješke spremljene u Google Duo

Brisanje poruka primljenih na Google Duo

Korak 1. U programu Google Duo otvorite videozapis ili zvučnu poruku koju želite spremiti. Zatim dodirnite zaslon da biste pauzirali poruku.

Otvorite primljenu audio ili video poruku

Korak 2. Dodirnite ikonu za preuzimanje u gornjem desnom kutu zaslona - lijevo od smeća. Ako bilješku prvi put spremate, morate joj dopustiti pristup datotekama. Da biste to učinili, dodirnite "Dopusti".

Preuzimanje primljene poruke

Spremni! Videozapis ili audio poruka koju šalje vaš prijatelj bit će spremljena u internu pohranu vašeg telefona.

Kako Google Duo radi na mom mobilnom telefonu? Otkrijte na forumu.